“De Belgische Stichting voor de zalig en heiligverklaring van Keizerin Zita, echtgenote en moeder”, private stichting, werd opgericht in november 2011.

De doelstellingen van de Stichting zijn:

  • Te bidden en te ijveren voor de heiligmaking van de echtparen in de moderne wereld
  • De zalig- en heiligverklaring van Keizerin Zita, dienares van God, te promoten

De Stichting zal volgende middelen gebruiken:

  • Door welk middel ook bekendheid geven aan het leven en het werk van de keizerin
  • Fondsen verwerven om dit te financieren
  • Op te treden als belanghebbende partij voor het diocesaans onderzoek en voor de Congregatie voor de Heilig- en Zaligsprekingsprocessen
  • Minsten eenmaal per jaar een Eucharistieviering organiseren ter intentie van de verwezenlijking van de doelstellingen.

Belgische Stichting Keizerin Zita
Adres : Voorzitterstaat 38 te B- 1050 Brussel
Mail: Stichting.Zita.Be@gmail.com
Bankrekening: BE53 3631 9428 2653 – BBRUBEBB

Beheerders Beheerraad van de private Stichting : Graaf Rodolphe de Looz-Corswarem, voorzitter, de Heer Daniel van Steenberghe, vicevoorzitter en schatbewaarder, Jonkvrouw Jacques de Montjoye en Barones Jean-Claude de Troostembergh, leden.