God, onze Vader, U hebt de wereld vrijgekocht met de vernedering van Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Hij die Koning was heeft zich dienaar gemaakt en heeft zijn leven gegeven voor alle mensen. Het is daarom dat U hem hebt verheven.

Gelieve nu Uw dienares Zita, Keizerin en Koningin, te verheffen op de altaren van Uw kerk.