God, onze Vader, U hebt de wereld vrijgekocht met de vernedering van Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Hij die Koning was heeft zich dienaar gemaakt en heeft zijn leven gegeven voor alle mensen. Het is daarom dat U hem hebt verheven.

Gelieve nu Uw dienares Zita, Keizerin en Koningin, te verheffen op de altaren van Uw kerk.

Op 2 juni 2023 ging Pastoor Jean-Pierre Lorette, bisschoppelijk vicaris, voor in de mis in de prachtige Basiliek Notre-Dame de Bonne Espérance, in Estinnes. De voordracht van Z.K. & K.H. Aartshertog Christian van Oostenrijk over zijn grootmoeder Keizerin Zita, dienares Gods en bron van inspiratie voor onze jongeren, was bijzonder levendig en werd aandachtig ontvangen. […]