God, onze Vader, U hebt de wereld vrijgekocht met de vernedering van Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Hij die Koning was heeft zich dienaar gemaakt en heeft zijn leven gegeven voor alle mensen. Het is daarom dat U hem hebt verheven.

Gelieve nu Uw dienares Zita, Keizerin en Koningin, te verheffen op de altaren van Uw kerk.

Geachte Mevrouw, geachte Heer, beste sympathisant, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor onze volgende activiteit die zal plaatsvinden in de abdij van Bonne Espérance bij Binche, rue Grégoire Jurion 22, te 7120 Estinnes op vrijdag 2 juni 2023. 18:00 – Mis in de OLV Basiliek. Pastoor Jean-Pierre Lorette, bisschoppelijk vicaris gaat voor […]