God, onze Vader, U hebt de wereld vrijgekocht met de vernedering van Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Hij die Koning was heeft zich dienaar gemaakt en heeft zijn leven gegeven voor alle mensen. Het is daarom dat U hem hebt verheven.

Gelieve nu Uw dienares Zita, Keizerin en Koningin, te verheffen op de altaren van Uw kerk.

Mis in de Kerk O.L.V. ter Zege aan de Zavel, op woensdag 22 september om 18u. E.H. Pastoor-Deken Benoît Lobet gaat voor. Daarna volgt een voordracht door Juffrouw Laetitia Calmeyn, godgewijde maagd voor het aartsbisdom Parijs, directrice van het Institut supérieur des sciences religieuses van het Collège des Bernardins te Parijs.