Gebed voor het bekomen van de zaligmaking van de dienares Gods, Zita, Keizerin van Oostenrijk, Koningin van Hongarije, echtgenote en moeder.

God, onze Vader, U hebt de wereld vrijgekocht met de vernedering van Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Hij die Koning was heeft zich dienaar gemaakt en heeft zijn leven gegeven voor alle mensen. Het is daarom dat U Hem hebt verheven.

Gelieve nu Uw dienares Zita, Keizerin en Koningin, te verheffen op de altaren van uw kerk. Met haar geeft U ons een prachtig voorbeeld van geloof en hoop bij beproevingen alsook een onwrikbaar vertrouwen in Uw Goddelijke voorzienigheid.

Wij bidden U dat Zita, samen met haar echtgenoot, de gelukzalige Keizer Karel, voor de gehuwden een model van liefde en echtelijke trouw mag worden, en voor de families een voorbeeld van een christelijke opvoeding. Moge zij voor allen een voorbeeld zijn van dienstbetoon en naastenliefde, zij die in alle omstandigheden haar hart kon open stellen voor allen en in het bijzonder voor de armste mensen onder ons.

Door haar tussenkomst, verhoor ons gebed (formuleer hier…..). We vragen het U door Jezus Christus onze Heer, Amen.

Bid een Onze Vader, drie maal een Wees gegroet en een Glorie zij de Vader.

Imprimatur, 9 juli 2009
† Mgr. Yves Le Saux, Bisschop van Mans