Geachte Mevrouw, geachte Heer, beste sympathisant, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor onze volgende activiteit die zal plaatsvinden in de abdij van Bonne Espérance bij Binche, rue Grégoire Jurion 22, te 7120 Estinnes op vrijdag 2 juni 2023. 18:00 – Mis in de OLV Basiliek. Pastoor Jean-Pierre Lorette, bisschoppelijk vicaris gaat voor […]