Dit jaar besloot de Stichting opnieuw een Mis te vieren in de kerk OLV ter Zege aan de Zavel te Brussel.

E.H. Benoît Lobet, recent aangesteld als pastoor van de parochie aan de Zavel ging voor. De Mis werd mede opgedragen door Mgr. Fabrice Rivet, raadgever van de Nuntius voor het Koninkrijk België. Deze gaf ons in 2019 een prachtige voordracht in dezelfde kerk over Keizerin Zita dienares Gods (te lezen op deze site).

Het Huis van Oostenrijk was vertegenwoordigd. Ook een zestigtal trouwe gelovigen namen deel aan de viering.

Na de Mis hield Laetitia Calmeyn, Godgewijde maagd voor het aartsbisdom Parijs en professor in de theologie aan het Collège des Bernardins te Parijs een schitterende lezing (integrale tekst hierbij) over hoe het keizerlijk echtpaar zich zowel bij vreugde als tegenspoed door de Goddelijke voorzienigheid liet leiden.

Graaf Rodolphe de Looz-Corswarem, voorzitter van de Belgische stichting dankte de leden van de keizerlijke familie en alle trouwe volgelingen van deze jaarlijkse evenementen.

Download conferentie PDF