Geachte Mevrouw, geachte Heer, beste sympathisant,

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor onze volgende activiteit die zal plaatsvinden in de abdij van Bonne Espérance bij Binche, rue Grégoire Jurion 22, te 7120 Estinnes op vrijdag 2 juni 2023.

18:00 – Mis in de OLV Basiliek. Pastoor Jean-Pierre Lorette, bisschoppelijk vicaris gaat voor

19:00 – Voordracht door Z.K. & K.H. Aartshertog Christian van Oostenrijk, kleinzoon van de Keizerin in de bibliotheek van de monniken

Keizerin Zita van Oostenrijk, dienares Gods : het lot van een echtgenote en moeder dat onze jeugd
kan bezielen.

Zij zag haar echtgenoot Aartshertog Karel de troon betreden, kende daarna de oorlog en het uiteenvallen van het keizerrijk, de verbanning en de armoede. Moedig doorstond zij deze beproevingen tijdens haar lang leven geinspireerd door het geloof.

20:00 – Buffet in de refter van de monniken

Deelname in de kosten 25 € te storten voor 25 mei op de rekening van de Stichting.
BE53 3631 9428 2653 Stichting Keizerin Zita, Voorzittersstraat, 38 B- 1050 Brussel