Op vrijdag 21 oktober ging Eerwaarde Heer Benoît Lobet, pastoor van de parochie Onze Liere Vrouw ter Zege aan de Zavel voor tijdens de Mis ter ere van de Dienares Gods Keizerin Zita van Oostenrijk en haar echtgenoot de Gelukzalige Karel de 1ste.

Eerwaarde Elie Khoueiry droeg de Mis mee op. Het was de liturgische datum door Paus Johannes-Paulus II gekozen voor het gelukzalig verklaren Karel van Oostenrijk. Een waar symbool. De relikwie van de Gelukzalige Karel worden in de kerk aan de Zavel voor de verering aangeboden sedert 2009.

Een groot aantal gelovigen hebben dit jaar de Mis bijgewoond met de aanwezigheid van H.K. en K.H. Aartshertogin Anna-Gabriela van Oostenrijk. Er waren talrijke koorkinderen en Deken Benoît Lobet die de liturgie van de dag had gekozen hield een inspirerende preek die ook refereert naar het Keizerlijk echtpaar.

Na de Mis hield Professor Christian Cannuyer, docent aan de theologische faculteit van de « Université Catholique de Lille » een voordracht over « La Sainteté royale dans l’histoire des monarchies chrétiennes ». Hij werd met verve ingeleid door onze voorzitter Graaf Rodolphe de Looz-Corwarem. We luisterden naar een talentvolle spreker die naast filosofische beschouwingen over de monarchie ook historische anekdotes vertelede die ons beter toelaten de Geschiedenis met een hoofdletter G te begrijpen. Het daverend applaus op het einde weerspiegelde het enthousiasme van het publiek.

Daarna werd voor diegenen die zich hadden ingeschreven een receptie aangeboden om na te praten over de rijke onderwerpen die tijdens deze avond werden aangesneden.