Het is op 7 juni dat Monseigneur Jean-Pierre Delville, bisschop van Luik, een Mis opdroeg ter ere van Keizerin Zita, dienares Gods, omringd door menige priesters in de Sint Sebastiaan kerk te Stavelot.

Daarna volgde in de prestigieuze omgeving van de refter van de monniken in de Abdij van Stavelot een voordracht door Zijne K. en K. H. Rudolf van Habsburg, Aartshertog van Oostenrijk, met humor en tact geïntroduceerd door de voorzitter van de Stichting, over het leven van zijn grootmoeder. Niet minder dan 150 toehoorders woonden de zorgvuldig gedocumenteerde voordracht met vele familiale anekdotes bij. Geboren Bourbon-Parma hielp de Keizerin via haar broers Sixte en Xavier bij de poging tot vrede met de geallieerden in 1917 van Keizer Karel.

De spreker sprak over het familieleven tijdens de ballingschap en illustreerde met talrijke foto’s deze bewogen jaren waarin de keizerin die men als « Impératrice courage » zou bestempelen haar talrijke kinderen moest opvoeden ondanks het gebrek aan middelen. Hiernaast nam zij het ook op voor Oostenrijk na de Tweede Wereldoorlog.

Na de voordracht volgde een receptie in de kelders van de abdij. Men noteerde er de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Duitstalige Gemeenschap van België.

Foto’s © Gauthier FABRI – www.nuptialpictures.be