Mis in de Kerk O.L.V. ter Zege aan de Zavel, op woensdag 22 september om 18u. E.H. Pastoor-Deken Benoît Lobet gaat voor.

Daarna volgt een voordracht door Juffrouw Laetitia Calmeyn, godgewijde maagd voor het aartsbisdom Parijs, directrice van het Institut supérieur des sciences religieuses van het Collège des Bernardins te Parijs : « La communion des saints dans notre vie quotidienne »

Na de voordracht volgt een receptie om het 10-jarig bestaan van de Stichting te vieren.
Deelname in de kosten 25 € te storten op de onderstaande bankrekening met vermelding van de namen van de deelnemers.

Bankrekening : BE53 3631 9428 2653 BBRUBEBB
StichtingKeizerin Zita, Voorzittersstraat 38, B-1050 Brussel