Dit jaar koos de Belgische stichting voor Mechelen historisch nauw verbonden met de Habsburgers. Op donderdagavond 28 juni 2018 vond een plechtige Misviering plaats in de barokke Sint-Pieters-en-Pauluskerk ter ere van Keizerin Zita dienares Gods. Het was de parochie van Margaretha van Oostenrijk. Zijne Excellentie Monseigneur Augustine Kasujja, Apostolische Nuntius voor België ging voor bijgestaan door Eerwaarde Kanunnik Felix Rijcken en de Abt van de Norbertijnenabdij van Postel, Eerwaarde Frederic Testaert. De Nuntius gaf een prachtige homilie en aanvaardde dat de tekst ter beschikking blijft op “homélie”.

De Mis werd bijgewoond door bijna een honderdtal aanwezigen waaronder H.K. en K. H. Aartshertogin Yolande van Oostenrijk en Z.K. en K. H. Aartshertog Christiaan van Oostenrijk vergezeld van zijn echtgenote geboren Prinses Marie-Astrid van Luxemburg.

Aansluitend aan de Misviering gaf Aartshertog Christiaan van Oostenrijk een rijkelijk geïllustreerde voordracht in de aanpalende stadsschouwburg over « Het voorbeeld dat de Gelukzalige Karel I van Oostenrijk en zijn echtgenote Keizerin Zita dienares Gods ons nalaten ». De spreker alterneerde moeiteloos van het Frans naar het Nederlands en wist iedereen te boeien door zijn historische perspectieven verweven met familiale anekdotes over zijn grootmoeder met wie hij nauw verbonden was. Om deze mooie avond af ter ronden werd iedereen uitgenodigd op de receptie in de foyer van het theater.

Homélie Nonce Apostolique – Page 1
Homélie Nonce Apostolique – Page 2
Homélie Nonce Apostolique – Page 3
Homélie Nonce Apostolique – Page 4