Het evenement vond plaats in de OLV ter Zegekerk aan de Zavel, de kerk die sedert maart 2009 als eerste in België een relikwie van de Gelukzalige Karel van Oostenrijk aan de devotie aanbiedt.

De installatie van deze relikwie vond plaats tijdens een Mis in aanwezigheid van de Nuntius in België Mgr Karl-Josef Rauber. Verschillende leden van de keizerlijke familie alsook van de Orde van la Croix étoilée en van de Orde van Malta.

Het evenement was oorspronkelijk gepland op 15 mei maar moest uitgesteld worden omwille van de pandemie. Het werd dus 21 oktober, liturgische datum door Paus Johannes Paulus II gekozen voor de herdenking van de Gelukzalige Karel, ook de datum van zijn huwelijk met Keizerin Zita dienares Gods.

In aanwezigheid van Mgr Alain Lebeaupin, Apostolische Nuntius bij de Europese Unie droeg de pastoor van de parochie E.H. Mario Roasas en Mgr Ervoje Skrlec adjunct bij de nuntiatuur samen de Mis op. Mgr Lebeaupin hield de homilie gericht op de figuur van de gelukzalige en zijn echtgenote.
Doordat de pandemie heviger dan ooit het land treft was het aantal gelovigen beperkt tot een zestigtal. HH.KK en KK. HH Aartshertogin Yolande en Aartshertogin Anne-Gabrielle waren aanwezig.

Na de Mis hield Mgr Lebeaupin een aangrijpende en prachtige toespraak over de dienares Gods, Keizerin Zita. Hij benadrukte dat haar voorbeeld actueel en waardevol blijft. Hij had zich danig gedocumenteerd bij het voorbereiden van de voordracht en had de gelegenheid over de keizerin te spreken met Aartshertog Christiaan van Oostenrijk haar kleinzoon. Was het evenement niet verdaagd dan was deze ook aanwezig geweest om een dialoog hierover te houden.

De spreker was onder de indruk van het diepgaand geloof, de sterkte tijdens de tegenspoed, de aandacht voor de opvoeding van de kinderen en de moedig rol die de dienares Gods volhield aan de zijde van de keizer. Mgr Lebeaupin wees erop dat het voorbeeld van de Keizerin het Europa dat zich verder opbouwt blijvend kan inspireren.

Download de conferentie-pdf

stichting.zita.be@gmail.com